REBINA AGRAR SRBIJA! - Proizvodnja i distribucija energetske kulture - bio mase u Srbiji!

Poslušajte zvuk prirode. Kliknite ovde >
REBINA® Srbija

Koliko sadnica se treba zasaditi na 1 ha?

Kolika je cena podizanje zasada i kada je očekivan povrat investicije?

Da li je neophodno zalivanje vrbe?

Da li su vrbe osetljive na mraz?

Da li štetočine i bolesti napadaju vrbu?

Šta vrbi ne pogoduje?

Da li je vrbi potrebno đubrenje?

Kako se i kada sadi vrba?

Šta ako zasad bude poplavljen?

Kako se neguju zasad i mladice?

Kojom mehanizacijom se žanje?

Da li uzgajivač sme prodavati sadnice dobijene od svoje vrbe?

Kako se dešava porast bio mase kroz vreme?

Kolika parcela treba da bude da bih mogao biti član ENSA udruženja?

Kakvog kvaliteta zemlja treba biti?

Šta znači „dugoročna saradnja uz garantovani otkup proizvedenih količina bio mase“?

Kako REBINA može finansijski pomoći oko podizanja zasada?